fbpx

Poznata je činjenica da mahom komuniciramo neverbalno te da se na izgovorene riječi svede svega oko 7 % komunikacije. Nameće se pitanje što se sve propušta u komunikacijskom procesu, posebno kad znamo da komunikacija utječe na razinu kvalitete svih odnosa, od poslovnih do intimnih. Bitno je, također, istaknuti da korijen riječi komunikacija dolazi od latinske riječi communicare, što znači dijeliti. Stoga, što točno dijelite u procesu komunikacije s ostatkom svijeta, tj. što dajete, a što primate?

Ovo pitanje ujedno nameće bit znanja komunikacijskog procesa jer sve kreće od osobne percepcije svijeta oko sebe, tj. mreže mentalnih programa koji djeluju na najdubljoj podsvjesnoj razini. Upravo ti mentalni programi, među ostalim, utječu i na komunikacijsku ekspresiju, verbalnu i neverbalnu, te su zaduženi za procesuiranje informacija.

Što to znači u praksi?

Počesto se dogodi da s jednoga održanog sastanka odete svatko sa svojim mislima i interpretacijama te je nužno napraviti konsenzus oko toga što ste sve točno dogovorili na tom sastanku. Posebno vam je potrebno u intimnom odnosu ustanoviti, primjerice, što je to točno on htio, a što je ona zaključila da je htio i obrnuto.

Cijeli proces procesuiranja informacija u komunikacijskom procesu svodi se na njihovo usklađivanje s mentalnom slikom svake pojedine osobe, a u tom procesu um zna rigidno koristiti alate poput brisanja, distorzije i generalizacije informacija kako bi održao postojeće stanje, tj. kako bi opstao u svojoj, najčešće, suženoj, ograničenoj percepciji. Um s točno definiranim mentalnim programima podržava stanje comfort zone, kojoj je cilj da ostane sve po starom, iako vam se na prvu ruku može činiti da se nešto promijenilo, posebno ako promjene pratite samo kroz sadržajnu strukturu vašeg postojanja.

Kada se želi potaknuti bilo kakva bitna promjena i znatnije unapređenje komunikacijskog procesa, potrebno je proširiti percepciju, točnije, mijenjati podsvjesne mentalne programe. Može se komunikacijski ciklus kratkoročno oplemeniti raznovrsnim znanjima o korigiranju dikcije, aktivnom slušanju, pisanoj komunikaciji, vještinama prezentiranja i pregovaranja, kao i znanjima neverbalne komunikacije i sl. Ili u intimnim odnosima možete, primjerice, integrirati aktivno slušanje, alat interpretacije i razumijevanja izgovorenih riječi i sl. No to je samo sadržajna promjena koja kratkoročno može kreirati određene vrijednosti u vašem komunikacijskom procesu. Kad se nova znanja integriraju na postojeći model mentalnih programa, tada starim sustavom žvačete nove informacije i bitno ne mijenjate model i obrasce ponašanja.

Pogled izvana ili iznutra

Osnovni mentalni model, kao i mreža pratećih mentalnih programa, kreira se u najranijoj životnoj dobi i sva su životna iskustva produkt upravo tih bazičnih instaliranih programa koje tijekom života samo potvrđujete ako ih ne odlučite mijenjati. Počesto su ti instalirani programi bazirani na vjerovanjima da vaši životni ishodi ovise o vanjskim faktorima, tj. vanjski faktori utječu na vašu percepciju o sebi samima i vanjskom svijetu. Najdublje gledano, vrednujete sebe u ovisnosti o tome kako vas drugi percipiraju. Primjerice, vaše djelovanje ovisi o pohvalama i potvrdama drugih ljudi, vaše vrijednosne strukture ovise o tome voli li vas vaš partner/ica, vaše poimanje svijeta, postojanja, uspjeha… ovisi o materijalnim vrijednostima koje posjedujete (ovdje je pitanje tko koga posjeduje, vi materiju ili materija vas)…

Da se razumijemo, nema ništa loše u tome da vas voli partner/ica ili da posjedujete materijalna dobra, ali ako sebe vrednujete kroz prizmu vanjskih faktora, tada, u biti, ne možete jasno vidjeti resurse i vrijednosti kojima obiluje vaša originalna priroda.

Kada shvaćate da su svi vaši događaji i iskustva plod vaših unutarnjih faktora (vjerovanja, znanja, stavovi, akcije…), tada ste u originalnoj zoni stvaranja. Upravo o tome gledate li sebe izvana prema unutra ili iznutra prema van ovisi i vaš komunikacijski proces.

Ako komunicirate iz prizme vanjskog svijeta, tad je cijeli vaš komunikacijski proces podešen da projicira, tj. dijeli opskurnu kopiju vas prema van, no kada komunicirate iz svog originala, tada je dijeljenje i primanje informacija u komunikacijskom procesu cjelovitije.

Originalno komuniciranje u praksi

Primjerice, ako ste voditelj (koristi se muški rod radi funkcionalnosti pisane komunikacije, op. a.) koji ima svijest da su vaša iskustva plod vlastitoga unutarnjeg sustava, tada ćete u razgovoru s kolegom koji nije izvršio pojedine definirane zadatke nužne za realizaciju projekta imati širu percepciju, te ćete se zapitati zbog čega se nalazim u ovom iskustvu, vaša prva misao neće biti kako da se opravdate u timu. Drugo, cijeli vaš komunikacijski tijek neće biti primarno usmjeren na sam sadržaj te komunikacije, gdje ćete uporno tražiti krivca za novonastalu situaciju, već ćete to iskustvo iskoristiti kao bazu za daljnje učenje i ekspanziju.

Preuzet ćete i vi odgovornost za vlastitu participaciju u procesu, a imat ćete i svijest kako da to naučite osobu koja nije izvršila dane zadatke. Što je najvažnije, kad se usavršite u tom procesu djelovanja iz originala, jednostavno ćete se i sustavno koristiti cjelovitim komunikacijskim kontekstom. Osim toga, u startu ćete znati je li vaš kolega sposoban izvršiti sve navedene zadatke ili nije. Razumjet ćete i neverbalnu ekspresiju osobe s kojom komunicirate. Usto, vaša pozornost u ciklusu aktivnog slušanja podići će kvalitetu primanja i procesuiranja informacija. Kad djelujete iz svoga originalnog ja, tada ujedno imate i određenu distancu od sadržaja, tj. više promatrate komunikacijski kontekst, što je odlika originalnih lidera. Točnije, vaša pozornost nije apsorbirana u sadržajnim bespućima, već je usmjerena na moć stvaranja/mijenjanja konteksta.

Upravo znanja o komunikacijskoj ekspresiji iz originala uvelike pospješuje i intimne odnose. Kad svjesno i originalno djelujete u interakciji s partnerom/icom tada vaša pozornost neće biti usmjerena na sadržajne sitnice intimnog odnosa i tzv. blame game (ti si meni, ja sam tebi dao ili nisam dao…), nego ćete promatrati kontekst kvalitete svojeg odnosa i kako vi osobno doprinosite tom odnosu, što će utjecati na kvalitetu apsolutno svih interakcija između vas i partnera.

Kad se odlučite komunikacijski kontekst ekspandirati svjesno koristeći resurse svoje originalne prirode, tada znate da je svaki trenutak prilika za rast, pa koristite kontinuirane korektivne korake, korak po korak. Može se dogoditi da u pojedinim komunikacijskim procesima imate selektivnu pozornost, ali bitno je korigirati svoju praksu i svaku svoju komunikacijsku interakciju možete u svakom trenutku oplemeniti punom pozornošću.

Autorica teksta: Ana Hart, stručnjakinja za razvoj osobnih i sistemskih potencijala.