fbpx
Virtuoznost primanja

Virtuoznost primanja

Kako primate u svom životu? Umijete li primiti ili ste rezervirani u primanju? Kako primate podršku drugih osoba, imate li percepcijski filtar procjene koji destruira visoku vibraciju primanja? Imate li stav prema primanju: ja trebam/zahtijevam primiti, infantilni...
Umijeće davanja

Umijeće davanja

Umijeće davanja jest aspekt životne koreografije koja u svojoj biti skriva alkemijske momente. Kako dajete? U poslu, u prijateljstvima, intimnom odnosu, roditeljskom odnosu, kako dajete prirodi, kako dajete sebi? Da, sigurno dajete, ali pitanje je kako, promatrate li...
Kako komuniciramo?

Kako komuniciramo?

Poznata je činjenica da mahom komuniciramo neverbalno te da se na izgovorene riječi svede svega oko 7 % komunikacije. Nameće se pitanje što se sve propušta u komunikacijskom procesu, posebno kad znamo da komunikacija utječe na razinu kvalitete svih odnosa, od...